-

1321 - 1380:

 1. 19.10 ..........
 2. 19.10 .......... .
 3. 19.10 .......... . .
 4. 19.10 .......... .
 5. 19.10 .......... .
 6. 19.10 .......... .
 7. 19.10 .......... .
 8. 19.10 ...01... .
 9. 19.10 .......... . .
 10. 19.10 .......... .
 11. 19.10 ...01... .
 12. 16.10 .......... .
 13. 16.10 .......... .
 14. 16.10 .......... .
 15. 16.10 .......... .
 16. 16.10 .......... .
 17. 16.10 .......... .
 18. 16.10 .......... .
 19. 16.10 .......... .
 20. 16.10 .......... .
 21. 16.10 .......... .
 22. 16.10 .......... .
 23. 16.10 .......... .
 24. 16.10 .......... .
 25. 16.10 .......... 18 .
 26. 16.10 .......... .
 27. 16.10 .......... .
 28. 16.10 .......... .
 29. 16.10 .......... .
 30. 16.10 ...01... ...
 31. 16.10 .......... .
 32. 16.10 .......... ר ,
 33. 16.10 .......... .
 34. 16.10 .......... .
 35. 16.10 .......... .
 36. 16.10 .......... .
 37. 16.10 .......... ̨ .
 38. 16.10 .......... .
 39. 16.10 .......... .
 40. 16.10 .......... .
 41. 16.10 .......... .
 42. 16.10 .......... .
 43. 16.10 .......... .
 44. 16.10 .......... .
 45. 16.10 .......... .
 46. 16.10 .......... .
 47. 16.10 .......... .
 48. 16.10 .......... .
 49. 16.10 .......... .
 50. 16.10 .......... .
 51. 16.10 .......... .
 52. 16.10 .......... .
 53. 16.10 .......... .
 54. 16.10 .......... .
 55. 16.10 .......... .
 56. 16.10 .......... .
 57. 16.10 .......... .
 58. 16.10 .......... .
 59. 16.10 .......... .
 60. 16.10 .......... .

- https://rodrus.net/" target=_blank >