-

1621 - 1680:

 1. 28.07 .......... .
 2. 27.07 .......... ר .
 3. 27.07 .......... .
 4. 27.07 .......... .
 5. 27.07 .......... .
 6. 27.07 .......... .
 7. 27.07 .......... .
 8. 27.07 .......... .
 9. 26.07 .......... .
 10. 26.07 .......... .
 11. 26.07 .......... ٨ ...
 12. 26.07 .......... .
 13. 26.07 .......... .
 14. 26.07 .......... .
 15. 26.07 .......... .
 16. 26.07 .......... .
 17. 26.07 .......... .
 18. 26.07 .......... .
 19. 26.07 .......... .
 20. 26.07 .......... .
 21. 25.07 .......... .
 22. 25.07 .......... .
 23. 25.07 .......... ר ...
 24. 25.07 .......... .
 25. 25.07 .......... .
 26. 25.07 .......... .
 27. 25.07 .......... .
 28. 25.07 .......... .
 29. 25.07 .......... .
 30. 25.07 .......... - .
 31. 25.07 .......... .
 32. 25.07 .......... .
 33. 25.07 .......... .
 34. 25.07 .......... .
 35. 23.07 .......... .
 36. 23.07 .......... .
 37. 23.07 .......... .
 38. 23.07 .......... .
 39. 23.07 .......... .
 40. 23.07 .......... .
 41. 23.07 .......... . .
 42. 23.07 .......... .
 43. 23.07 .......... .
 44. 23.07 .......... .
 45. 23.07 .......... .
 46. 23.07 .......... .
 47. 22.07 .......... .
 48. 22.07 .......... .
 49. 22.07 .......... .
 50. 21.07 ...01... .
 51. 21.07 .......... .
 52. 21.07 .......... ,
 53. 21.07 .......... .
 54. 21.07 .......... .
 55. 21.07 ..........
 56. 21.07 .......... .
 57. 21.07 .......... .
 58. 20.07 .......... ̨.
 59. 20.07 .......... .
 60. 20.07 .......... .

- https://rodrus.net/" target=_blank >